آدرس صنایع غذایی گیلتاز

تلفن دفتر مرکزی

رشت، بلوار معلم، جنب بانک ملی، ساختمان پرشین، طبقه چهارم

تلفن صنایع غذایی گیلتاز

تلفن دفتر مرکزی

76 71 59 42 – 013

11 11 26 33 – 013

ایمیل صنایع غذایی گیلتاز

تلفن همراه و پست الکترونیکی

61 91 046 0912

office@giltaz.ir

آدرس صنایع غذایی گیلتاز

تلفن کارخانه

لنگرود، شهر ساحلی چاف، کیلومتر 2 جاده چاف به رودبنه

تلفن صنایع غذایی گیلتاز

تلفن کارخانه

75 71 59 42 – 013

ایمیل صنایع غذایی گیلتاز

پست الکترونیکی

info@giltaz.ir