بازدید معاونت محترم وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه از کارخانه صنایع غذایی گیلتاز

آقای دکتر کاظم نژاد معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی ، آقای دکتر جوادزاده رییس صنایع تبدیلی اداره کل استان و آقای مهندس قاسم پور رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود با حضور در کارخانه صنایع غذایی گیلتاز از بزرگترین خط تولید برنج و سبوس در دست احداث در این کارخانه بازدید و در جلسه ای با مدیرعامل صنایع غذایی گیلتاز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ادامه مطلب