فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر
برنج دودی
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1 kg ۱۵۹,۳۰۰ تومان
برنج دودی
شناسه: 102
1 kg
شناسه: 102
برنج سبوس دار دودی ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۸۲۲,۰۰۰ تومان
برنج شکسته لاشه
شناسه: 103
10 kg
شناسه: 103
برنج سبوس دار لاشه ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج لاشه
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۸۴,۵۰۰ تومان
برنج شکسته لاشه 1 کیلوگرم
شناسه: 103-1
10 kg
شناسه: 103-1
برنج سبوس دار لاشه ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج قهوه ای
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1.2 kg ۱۵۳,۰۰۰ تومان
برنج قهوه ای
شناسه: 101
1.2 kg
شناسه: 101
برنج قهوه ای ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
برنج ممتاز
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۱۳۸,۵۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 1 کیلوگرم
شناسه: 106-1-1
5 kg
شناسه: 106-1-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته بندی 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج ممتاز هاشمی
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 10 کیلوگرم
شناسه: 104
10 kg
شناسه: 104
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 10کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۶۷۵,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 5 کیلوگرم
شناسه: 106-1
5 kg
شناسه: 106-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته بندی 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۶۷۰,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 5 کیلوگرم
شناسه: 105-1
5 kg
شناسه: 105-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.