فیلتر
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 0.5 kg ۴۲,۰۰۰ تومان ۳۳,۶۰۰ تومان
آرد برنج 300 گرمی
فروش! 20%
شناسه: 112-2
0.5 kg
شناسه: 112-2
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۴۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
آرد برنج 300 گرمی
فروش! 5%
شناسه: 112
شناسه: 112
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آرد برنج 5 کیلوگرمی
فروش! 5%
شناسه: 109
شناسه: 109
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 0.5 kg ۴۳,۵۰۰ تومان ۳۴,۸۰۰ تومان
آرد برنج سبوس دار
فروش! 20%
شناسه: 112-1-1
0.5 kg
شناسه: 112-1-1
آرد برنج گیلتاز بسته های 300 عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1400 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۴۳,۵۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
آرد برنج سبوس دار
فروش! 8%
شناسه: 112-1
شناسه: 112-1
آرد برنج گیلتاز بسته های 300 عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1400 می باشد.