فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۴۸,۵۰۰ تومان
آرد برنج 300 گرمی
شناسه: 112
شناسه: 112
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آرد برنج 5 کیلوگرمی
شناسه: 109
شناسه: 109
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۵۳,۵۰۰ تومان
آرد برنج سبوس دار
شناسه: 112-1
شناسه: 112-1
آرد برنج گیلتاز بسته های 300 عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1400 می باشد.
برنج دودی
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1 kg ۱۵۹,۳۰۰ تومان
برنج دودی
شناسه: 102
1 kg
شناسه: 102
برنج سبوس دار دودی ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۸۲۲,۰۰۰ تومان
برنج شکسته لاشه
شناسه: 103
10 kg
شناسه: 103
برنج سبوس دار لاشه ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج لاشه
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۸۴,۵۰۰ تومان
برنج شکسته لاشه 1 کیلوگرم
شناسه: 103-1
10 kg
شناسه: 103-1
برنج سبوس دار لاشه ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج قهوه ای
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1.2 kg ۱۵۳,۰۰۰ تومان
برنج قهوه ای
شناسه: 101
1.2 kg
شناسه: 101
برنج قهوه ای ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
برنج ممتاز
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۱۳۸,۵۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 1 کیلوگرم
شناسه: 106-1-1
5 kg
شناسه: 106-1-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته بندی 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج ممتاز هاشمی
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 10 کیلوگرم
شناسه: 104
10 kg
شناسه: 104
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 10کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۶۷۵,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 5 کیلوگرم
شناسه: 106-1
5 kg
شناسه: 106-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته بندی 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۶۷۰,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 5 کیلوگرم
شناسه: 105-1
5 kg
شناسه: 105-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
ترشی زیتون مخلوط
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
چای سبز
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 0.3 kg ۱۱۸,۲۰۰ تومان
چای سبز ایرانی
شناسه: 110
0.3 kg
شناسه: 110
چای سبز درجه 1 گیلتاز بسته های 300 گرمی عرضه می گردد.
چای سیاه
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۱۳۹,۲۰۰ تومان
چای سیاه ایرانی
شناسه: 111
شناسه: 111
چای شکسته درجه 1 گیلتاز در بسته های 450 گرمی عرضه می گردد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مكان گيرنده
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مكان گيرنده
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها