فیلتر
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 0.5 kg ۴۲,۰۰۰ تومان ۳۳,۶۰۰ تومان
آرد برنج 300 گرمی
فروش! 20%
شناسه: 112-2
0.5 kg
شناسه: 112-2
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۴۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
آرد برنج 300 گرمی
فروش! 5%
شناسه: 112
شناسه: 112
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
آرد برنج
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آرد برنج 5 کیلوگرمی
فروش! 5%
شناسه: 109
شناسه: 109
آرد برنج گیلتاز بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 0.5 kg ۴۳,۵۰۰ تومان ۳۴,۸۰۰ تومان
آرد برنج سبوس دار
فروش! 20%
شناسه: 112-1-1
0.5 kg
شناسه: 112-1-1
آرد برنج گیلتاز بسته های 300 عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1400 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۴۳,۵۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
آرد برنج سبوس دار
فروش! 8%
شناسه: 112-1
شناسه: 112-1
آرد برنج گیلتاز بسته های 300 عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1400 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1 kg ۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان
برنج دودی
فروش! 3%
شناسه: 102
1 kg
شناسه: 102
برنج سبوس دار دودی ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1 kg ۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۸۰۰ تومان
برنج دودی
فروش! 17%
شناسه: 102-1
1 kg
شناسه: 102-1
برنج سبوس دار دودی ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان
برنج شکسته لاشه
فروش! 4%
شناسه: 103
10 kg
شناسه: 103
برنج سبوس دار لاشه ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1.2 kg ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
برنج قهوه ای
فروش! 3%
شناسه: 101
1.2 kg
شناسه: 101
برنج قهوه ای ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 1 kg ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۹۰۰ تومان
برنج قهوه ای
فروش! 17%
شناسه: 101-1
1 kg
شناسه: 101-1
برنج قهوه ای ممتاز در بسته های یک کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.
برنج ممتاز هاشمی
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10.5 kg ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۷,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 10 کیلوگرم
فروش! 16%
شناسه: 104-1
10.5 kg
شناسه: 104-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 10کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
برنج ممتاز هاشمی
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 10 kg ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 10 کیلوگرم
فروش! 2%
شناسه: 104
10 kg
شناسه: 104
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 10کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۶۳۵,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 5 کیلوگرم
فروش! 2%
شناسه: 106-1
5 kg
شناسه: 106-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته بندی 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 5 kg ۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰ تومان
برنج ممتاز هاشمی 5 کیلوگرم
فروش! 2%
شناسه: 105-1
5 kg
شناسه: 105-1
برنج سبوس دار دانه بلند ممتاز در بسته های پارچه ای 5 کیلویی عرضه می گردد. این محصول تولید سال 1402 می باشد.  
ترشی زیتون مخلوط
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۷۷,۵۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
ترشی زیتون مخلوط
فروش! 3%
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود 0.3 kg
چای سبز ایرانی
شناسه: 110
0.3 kg
شناسه: 110
چای سبز درجه 1 گیلتاز بسته های 300 گرمی عرضه می گردد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
شناسه: 111
چای شکسته درجه 1 گیلتاز در بسته های 450 گرمی عرضه می گردد.
نمایش سریع
مقایسه
افزودن به لیست علاقه مندی ها
موجود ۱۴۳,۶۵۰ تومان ۱۴۱,۰۰۰ تومان
روغن زیتون تصفیه شده 250 میلی لیتر
فروش! 2%