اسماعیل فدائی چافی

انتخاب آقای اسماعیل فدائی چافی به عنوان مدیر برگزیده ملی واحد صنایع تبدیلی و زراعی کشور

در همایشی که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی و جمعی از مدیران صنایع کشور که در تاریخ برگزار شد، از برگزیدگان صنعت کشاورزی کشور از جمله جناب آقای اسماعیل فدائی چافی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گیلتاز تجلیل بعمل آمد.

رئیس جمهور «امنیت غذایی پایدار» را شعار اساسی و محوری دولت عنوان کرد و اظهار داشت: تأمین غذای با کیفیت، سالم، ارزان و با منشأ داخلی، وظیفه مهم وزارت جهاد کشاورزی در تحقق این شعار است.

دکتر رئیسی همچنین جهاد را توصیفی مناسب از کار وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: آنچه برای این وزارتخانه پسندیده است حرکت جهادی برای توسعه کشاورزی و تأمین نیازهای کشور و بلکه کشورهای منطقه است.